Psychcore

Centrum osobnostního rozvoje jsme vytvořily s myšlenkou spojit psychology, psychoterapeuty a poradce, kteří mají společný pohled na terapeutickou práci a poradenství a zastávají stejná etická pravidla.
Více informací
Kdo jsme

O nás

Věříme, že jedinec může růst a rozvíjet se bez ohledu na věk, vzdělání, zralost a míru psychických obtíží. Nikdo neví lépe než on sám, jak svůj potenciál najít a rozšířit. Klademe důraz na přijetí zodpovědnosti za sebe a svůj další vývoj a zároveň jsme rozhodnuti našim klientům pomoci tak moc, jak budou nezbytně potřebovat.
Jelikož objektivní "normalita" neexistuje, žádný odborník bez spolupráce s klientem neví, co přesně je pro druhého dobré a funkční. Proto klientům neříkáme, co mají ve svých životech dělat. Respektujeme plně individualitu klienta a jeho způsob prožívání a pohlížení na svět. Pomáháme mu ho objevit a porozumět mu, aby ho mohl změnit a integrovat.
Naším cílem je poskytnout pomoc těm, kteří se dostali do psychicky tíživého stavu a chtěli by se cítit lépe.
Více informací
Co děláme

Klientům nabízíme následující služby

Naše služby nabízejí bezpečné a důvěryhodné prostředí pro ty, kteří hledají podporu a pomoc při zvládání emocionálních výzev. S naším týmem zkušených a licencovaných terapeutů máte možnost objevit nové perspektivy, nalézt řešení a rozvinout dovednosti potřebné k dosažení vašich cílů a osobního rozvoje. S důrazem na individuální potřeby každého klienta nabízíme různorodé terapeutické přístupy a flexibilní možnosti setkání, včetně online konzultací, aby bylo zajištěno, že péče o vaše duševní zdraví je přístupná a přizpůsobitelná vašemu životnímu stylu.
Ceny našich služeb
individuální psychoterapii
párovou psychoterapii
psychoterapii dětí a adolescentů
krizovou intervenci
psychologické poradenství a podpůrné vedené
poradenství ohledně problematického chování u dětí
poradenství v případě školních potíží
psychologickou diagnostiku
supervizi psychodiagnostiky dospělých a supervizi klinické práce

Terapeuti

Seznamte se s naším týmem

Mgr. Zuzana Pokorná Ph.D.

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity. Roku 2012 jsem státní zkouškou ukončila postgraduální (doktorské) studium v klinické psychologii. Výcvik v Gestaltterapii v institutu Dialog jsem absolvovala v letech 2007-2011 a ukončila jsem ho certifikovanou terapeutickou zkoušku s diplomem Gestalt psychoterapeut. Roku 2017 jsem se zúčastnila v Irsku 2
týdenního mezinárodního vzdělávání v gestalt psychoterapii (i s přímou supervizí prováděné terapeutické práce) pod vedením předních světových terapeutů - GATLA. Jsem členem České společnosti pro Gestalt terapii („ČSGT"). Kontinuálně se v psychoterapii vzdělávám pod vedením českých i zahraničních
předních gestalterapeutů.
Více informací

PhDr. Jitka Barešová

Na Univerzitě Karlově v Praze jsme vystudovala magisterský studijní program Psychologie (obor
psychologie a speciální pedagogika) a v roce 2007 tam obhájila doktorský titul „PhDr.“
Psychoterapeutický výcvik jsem absolvovala v Institutu pro výcvik v Gestalt psychoterapii - Dialog (2007-2011) a ukončila ho certifikační zkouškou s diplomem Gestalt psychoterapeut. V Koučink Centru s.r.o. jsem absolvovala vzdělávací program Akreditovaný externí profesionální kouč (2012). V psychoterapii a psychologii se kontinuálně vzdělávám. Absolvovala jsem řada kurzů a workshopů
zaměřených na psychologickou diagnostiku, psychoterapeutickou práci, specifika psychologické práce s dětmi, techniky sebepoznání, seberozvoje, relaxace a komunikace. Aktuálně se účastním Postgraduálního výcviku v Gestalt psychoterapii s dětmi a adolescenty GTDA, který pořádá IVGT.
Více informací

Mgr. Barbora Valková

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Filosofické fakultě Masarykovy univerzity, terapeutický výcvik jsem absolvovala v Institutu Dialog. Jsem členem ČSGT.
Kontinuálně se vzdělávám v psychoterapii pod vedením předních světových zahraničních terapeutů na letních programech GATLA, kde jsem aktuálně na úrovni Proficiency. Jsem proto schopna poskytovat psychoterapii také v angličtině. 

Aktuálně poskytuji i supervizi psychodiagnostiky dospělých a supervizi klinické práce.

Ceny

Běžné individuální sezení trvá 45 minut, párové sezení 60 minut, supervizní sezení 45 mintu, v případě
psychologického vyšetření je délka stanovena podle cíle vyšetření od 4 do 8 hodin, do kterých se započítá
i čas na zpracování výsledků a vypracování zprávy z psychologického vyšetření.

Psychoterapie individuální

45 minut
1000 Kč
Objednat se

Psychologické vyšetření

60 minut
1000 Kč
Objednat se

Párové/rodinné sezení

60 minut
1200 Kč
Objednat se

Telefonická krizová intervence

do 30 minut
400 Kč
Objednat se

Supervize

45 minut
1000 Kč
Objednat se